0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 723 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Địa quật thế giới, hung thú vô số!

Diệp Nam xuyên qua lam tinh, thu được thu về ức vạn lần bạo kích thu về hệ thống. Gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 30 lần. . .

Ức vạn lần bạo kích! Địa quật, Diệp Nam nhìn lấy một đầu Tông Sư cấp hung thú Kim Giáp Cự Tích.

“Đinh! Thu về thành công!”

“Gấp 1 triệu lần bạo kích!”

“1 tỷ nguyên thạch!”

“Đế cấp chiến kiếm Xích Diễm!”

“Nguyên kỹ Cuồng Long Thôn Tức Quyết!”

“Ám Ảnh thiên phú!”

Thông qua thu về hung thú, Diệp Nam thực lực không ngừng mạnh lên, nhưng hắn hành trình cũng không phải là lam tinh, mà lại toàn bộ. . . Vũ trụ!