0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 443 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Chu Mộng thu được trực tiếp khen thưởng hoàn lại hệ thống, ban đầu thu được 1 tỉ khen thưởng hạn mức, khen thưởng streamer bất kỳ số tiền hiện thực có thể đồng bộ thu được khen thưởng gấp 10.

Nhìn thấy những người đang trực tiếp mới vừa quét mấy trăm ngàn liền bị streamer một cái một cái đại ca kêu cường hào, lại liếc mắt nhìn chính mình trong trương mục 1 tỉ ngạch trống.

Có vẻ như. . . Chính mình hiện tại mới là to lớn nhất đại ca?

Đi dạo một vòng, tùy ý tiêu phí mấy triệu, khai thông bình đài tôn quý nhất Siêu Thần Đế Hoàng tước vị, cùng lúc đó trên thực tế thu được ngàn vạn tiền mặt.

Kết quả sau một khắc, toàn trạm phòng trực tiếp đều nổ. . .