0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 87 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

( vô địch đế hoàng! Sát phạt quả quyết! Không thánh mẫu! Không liếm cẩu! )

Huyền Hoàng thiên địa, 100 ngàn giới vực chìm nổi, chồng chất thế giới nhiều, giống như hằng hà chi sa không cách nào đánh giá, trăm tỉ tỉ triệu chủng tộc tranh bá.

Vạn Ức tập đoàn tổng giám đốc Sở Uyên, hồn xuyên đi vào cái thế giới này, trở thành Thiên giới Đại Uyên thần triều chi chủ.

Bắt đầu kích hoạt « vô hạn thôn phệ hệ thống », dung hợp chung cực thân thể Hắc Long · Thiên, thành tựu Thiên Đế chính quả xuất quan, chấp chưởng Đại Uyên thần triều.

Trăm vạn năm một cái huy hoàng đại thời đại tiến đến, 100 ngàn giới vực, ức vạn tộc đàn, vô số sơ đại, Chí Tôn, viễn cổ Thiên Đế khôi phục xuất quan.

Tam giới thăm dò, Thiên Đế tranh hùng!

Tại ta thời đại, ai dám nói bất bại, cái nào dám xưng vô địch?

Ta, Uyên Thiên Đế , mặc cho ngươi vạn cổ đệ nhất , mặc cho ngươi độc đoán chư thiên, cuối cùng biến thành ta tấn thăng vô thượng cảnh giới chất dinh dưỡng!