0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 124 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vượt qua vô căn cứ thế giới, làm một cái nho nhỏ người ở rể. Vốn định uống trà câu cá tán gái nghe kịch, qua thoáng qua một cái bày nát sinh hoạt, nhưng. . .

“Phu quân giúp ta!”

“Hiền tế giúp ta!”

“Công tử giúp ta!”

“Ái khanh giúp trẫm!”

Thôi, nhàn là nhàn không xuống, thiên hạ này còn phải ta đến thủ hộ. Sau đó, Chu Nguyên xem xét tra đại án, chỉnh đốn quan trường, trấn áp phản loạn, mở biển khai cương. . . . Xoay chuyển tình thế tại đã đổ, vịn cao ốc tại đem nghiêng! Nữ Đế: “Ái khanh, chúng ta hoàng tử. . . Lấy tên là gì nha!” Chu Nguyên: “Bệ hạ không nên nói lung tung, ta cái gì cũng không làm.”