0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 210 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tiêu hao thọ nguyên quán chú võ học, có thể không hạn tiến hành thôi diễn.

Thẩm Nghi phàm nhân thân thể, số tuổi thọ không hơn trăm năm, may mà có khả năng thông qua chém giết yêu ma thu hoạch đối phương còn thừa thọ nguyên.

Tại Tà Túy khắp nơi trên đất trong loạn thế lộ ra trường đao, nhường đám này sống trăm ngàn năm sinh linh sợ vỡ mật!

Theo 【 Ưng Trảo công 】 đến 【 Bát Hoang Liệt Thiên Thủ 】, theo 【 Phục Ma quyền 】 đến 【 Kim Thân Trấn Ngục Pháp Tướng 】!

Thẩm Nghi tình cờ cũng sẽ trầm tư, này tuổi thọ làm sao càng dùng càng nhiều?

Hắn thu đao vào vỏ, ngước mắt nhìn lên bên trên nhìn lại, nghe nói cái kia đám mây phía trên có bầu trời ngọc phủ, trong đó ngồi đầy thiên chân vạn thánh, bất luận một vị nào đều từng trải qua vô tận tuế nguyệt.

Lần này đạp thiên tới, chỉ vì hướng chư tiên mượn cái trăm vạn năm, dùng chứng ta trường sinh bất tử Đại Đạo.

. . .

Cuốn sách này lại tên 《 nhường ngươi khắc mệnh luyện võ, ngươi khắc người khác? 》, 《 đạo hữu xin dừng bước, ngươi thọ nguyên cùng tại hạ hữu duyên 》.