0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 38 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cái gì gọi là thế gia, thế đại trâm anh, dòng dõi cao quý, kéo dài không dứt chi gia.

Tư Mã Thiên vì ức chế Xuân Thu chư hầu, khiến cho khác hẳn với thiên tử hoàng đế sở xưng, danh vì thế gia!

——

Lạc Chiêu xuyên qua Tây Chu, thành lập gia tộc, ba ngàn năm bên trong, Lạc thị có thừa tướng biến pháp cứu quốc khó, có thần tướng xua quân kích Hung Nô, có gia chủ nâng nghĩa tru độc tài.

Nhiếp chính vương triều, Lạc cùng hoàng đế, cộng trị thiên hạ!

——

Ba ngàn năm từ từ Hoa Hạ sử, duy ta Lạc thị thiên hạ đệ nhất nhà!