0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 479 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tô Huyền xuyên qua huyền huyễn thế giới, bất đắc dĩ tư chất quá kém, vô duyên đại đạo.

Ngoài ý muốn thu hoạch được miệng nhiều người xói chảy vàng hệ thống.

Miệng nhiều người xói chảy vàng: Nói nhiều người, cũng liền trở thành sự thật!

“Truyền đi! Đại sư huynh nửa tháng thời gian liền tu thành tông môn bất thế bí pháp!”

“Truyền đi! Đại sư huynh một ngày ngộ đạo, đã lập địa thành thánh!”

“Truyền đi, Đại sư huynh một ngày ngộ đạo, đã đắc đạo thành đế! !”

“Truyền đi, Đại sư huynh. . .”

Tô Huyền: Tiếp tục! Tiếp tục! Truyền đi càng không hợp thói thường, ta. . . Phi phi phi, bản đế liền càng thích, kiệt kiệt kiệt!