0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ 77, truyện có 3.2K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thiếu niên Tô Thần bị người đoạt Đế cốt, phế Huyết Luân, bi thảm gia tộc vứt bỏ.

Giác tỉnh Hỗn Độn thể, mở ra Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, lấy Hỗn Độn giết hại đoàn tụ Huyết Luân, mang theo tam sinh Huyết Luân hoành không xuất thế, thề muốn tiêu diệt hết thảy cừu nhân.

Thôn phệ vô tận vũ trụ, quét ngang vạn thiên tinh thần, một kiếm trảm phá chín ngày, bá tuyệt Vạn Cổ thương khung!n ta là Cổ Đế, vạn tộc thần phục!

*** Cảnh giới tu luyện :

Võ đạo: Tiên Thiên cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, Hồn Cung cảnh, Ngưng Thần cảnh cùng Tụ Đỉnh cảnh.

Tụ Đỉnh(một hoa đến chín hoa) — Tam Kiếp(Thân Kiếp – Tâm Kiếp – Độ Kiếp) — Tạo Hóa(Tạo Khí cảnh – Tạo Hình cảnh – Tạo Hóa cảnh) — Trảm Mệnh(Trảm Mệnh – Tụ Mệnh – Niết Mệnh) — Võ Vị(Võ Vương cảnh, Võ Hoàng cảnh, Võ Tôn cảnh, Võ Tổ cảnh, Võ Đế cảnh, Võ Thần cảnh) — Cấm Tịch cảnh — Tôn Vị(Tôn Giả cảnh, Chí Tôn cảnh, Thiên Tôn cảnh, Đại Tôn cảnh, Mệnh Tôn cảnh, Kiếp Tôn cảnh)– Chuẩn Đế — Đế cảnh(Đế giả cảnh, Thiên Đế cảnh, tổ Đế cảnh, Thánh Đế cảnh, Thần Đế cảnh, Kiếp Đế cảnh, Đạo Đế cảnh, Đại Đế cảnh, phong hào Đại Đế)

Thần Đạo ba đồ, theo thứ tự là Thần Đạo đệ nhất đồ, Ngụy Thần cảnh, Hư Thần cảnh, Ngưng Thần cảnh, Chân Thần cảnh, Thiên Thần cảnh

Thần Đạo thứ hai đồ Thần Chủ cảnh, Thần Vương cảnh, Thần Hoàng cảnh, Thần Tôn cảnh, Thần Đế cảnh

Thần Đạo thứ ba đồ chính là Cửu Kiếp Thần cảnh, cửu chuyển Niết Thần cảnh cùng chín Ngộ Đạo Thần cảnh.

Thánh Đạo ba cảnh, Tiên cảnh ba đồ.

Thánh Đạo ba cảnh, theo thứ tự là Hư Thánh cảnh, Ngưng Thánh cảnh cùng Kiếp Thánh cảnh.

Tiên cảnh ba đồ: đệ nhất đồ cùng sở hữu sáu cảnh.

Tiên nhân cảnh, Địa Tiên cảnh, Thiên Tiên cảnh, Huyền Tiên cảnh, Kim Tiên cảnh, Kiếp Tiên cảnh..

Tiên cảnh thứ hai đồ:

Tiên Quân cảnh, Tiên Vương cảnh, Tiên Hoàng cảnh, Tiên Tôn cảnh, Tiên Đế cảnh, Kiếp Tiên Đế cảnh.

Tiên cảnh thứ ba đồ:

Ngộ Đạo Tiên Đế, Ngưng Đạo Tiên Đế, Dục Đạo Tiên Đế, Toái Đạo Tiên Đế, Tố Đạo Tiên Đế, Kiếp Đạo Tiên Đế.

Tinh cảnh cùng chia bảy cảnh:

Tinh Vân cảnh, Tinh Kiều cảnh, Tinh Hà cảnh, Tinh Đan cảnh, Tinh Anh cảnh, Tinh Luân cảnh, Tinh Kiếp cảnh.