0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 121 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tác phẩm giới thiệu vắn tắt

Dương gia con gái Dương Thanh Thiền trù tính lừa gạt Lâm gia Chí Bảo Thiên Niên Băng Liên, dẫn đến hai nhà thủy hỏa bất dung. Phế vật Lâm Hạo cởi bỏ Thương Khung Giới Phong Ấn, được Tẫn lão truyền thụ 《 Thương Khung Đệ Nhất Kiếm 》 công pháp, trở thành kiếm tu.