0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 59 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 nữ cường + truyền thống tu tiên + thiên tài lưu 】

Lục Thanh Dã bản là nông thôn một hài đồng, bị người thu dưỡng, lại gặp thân thích ghét bỏ, vô ý tiến vào tu tiên giới, trắc đến nghịch thiên tư chất, từ đây tại cường giả vi tôn tu tiên giới bên trong, đi ngược dòng nước.

Thiên tài quyển vương, một đường trưởng thành!

Ăn quyển trung quyển, phương vì vương trung vương.

Nhưng không ngờ cuốn qua đầu, không cẩn thận đem tu tiên giới quyển khóc.