0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 97 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Toàn dân: Bắt đầu giác tỉnh khái niệm cấp thiên phú »

Bắt đầu một cái nơi trú ẩn, Bạch Hạo thành cầu sinh giả một thành viên.

Đối mặt đến từ chính chư thiên vạn giới 10 vạn ức cầu sinh giả, không có Ngón Tay Vàng, chỉ có một cái A cấp thiên phú “Bạo Thực Giả”

Bạo Thực Giả: A cấp, ngươi túi dạ dày đem phát sinh cải biến, có thể tiêu hóa toàn bộ vật phẩm, chiết xuất vật phẩm thuộc tính, kỹ năng. (trưởng thành hình thiên phú, trước mặt có thể tiêu hóa A cấp trở xuống vật phẩm )

Thế nhưng cái thiên phú này có điểm lạ, không những có thể thăng cấp, hơn nữa còn là khái niệm tính thiên phú ?

Ăn Hợp Thành Rương, chuyển chức phó chức nghiệp: Hợp Thành Sư (Duy nhất)!

Ăn súng lục, thu được kỹ năng: Phá giáp!

Có phó chức nghiệp Hợp Thành Sư trợ giúp, Bạch Hạo dựa vào thiên phú nếm ra một cái Thông Thiên đại đạo.

Thiên phú: F,E,D,C,B,A,S,SS,SSS

Ván khuôn: phổ thông, tinh anh, thống lĩnh, vương giả (boss cấp)…

Tăng lên ván khuôn tăng rất nhiều lượng máu, nhưn đẳng cấp tăng lên cũng sẽ khó hơn ván khuôn bình thường

F cấp yêu ma thuộc tính giá trị không sai biệt lắm ở 100~ 199 bên trong.

E cấp yêu ma thuộc tính giá trị lại là 200~ 999.

D cấp yêu ma 1000~?

(ví dụ, người chơi ván khuôn phổ thông, F cấp điểm thuộc tính có thể tăng lên 199 là cao nhất, tinh anh, thống lĩnh max chỉ số sẽ cao hơn, vương giả thì chủ thuộc tính 1999, phó thuộc tính 999, nhưng F cấp phổ thông tăng cấp sẽ dễ hơn rất nhiều, có khi lên D cấp rồi, còn F cấp vương giả vẫn còn ở F cấp)

Đã test, bao giải trí, main có thể thông qua thôn phệ vật phẩm có tỷ lệ đạt được kỹ năng, thiên phú, thuộc tính.

Ví dụ ăn n gốc an thần hoa, có tỷ lệ đạt được thiên phí tăng tốc độ hồi phục tinh thần.

Hay ăn trang bị có tỷ lệ đạt được kỹ năng của trang bị đó.