0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.8K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Toàn Dân Tam Quốc Sinh Tồn: Ta Nông Dân Có Ức Điểm Mạnh Mẽ »

P/S: MAIN XUYÊN VIỆT ĐẾN THẾ GIỚI KHÁC, THẾ GIỚI KHÁC TRONG LỊCH SỬ KHÔNG CÓ TAM QUỐC.

Tỉnh dậy, toàn cầu xuyên việt đến rồi trò chơi hóa tam quốc thời đại!

Bắt đầu nhân thủ một gian nhà gỗ nhỏ (cấp thấp nhất chủ thành )

Nhà gỗ nhỏ mỗi ngày có thể sinh sản hai cái nông dân, cho mọi người thu thập tài nguyên.

Lâm Nhiễm vốn muốn cho nông dân chém điểm đầu gỗ, hái ít trái cây rừng hèn mọn phát dục, nhưng hắn nông dân quá mạnh, kèm theo gấp trăm lần bạo kích quang hoàn, còn có ẩn dấu thuộc tính đặc biệt!

Người khác nông dân một ngày chặt không được mấy khúc gỗ, Lâm Nhiễm nông nhân một rìu xuống bạo kích trăm lần tài nguyên.

Người khác khổ không cầu được tài nguyên, Lâm Nhiễm trong nhà chồng chất như núi.

Người khác vẫn còn ở kiến thiết thôn lạc thời điểm, Lâm Nhiễm chỉ huy mười vạn đại quân công thành phạt.

Vật phẩm chia làm bảy đẳng cấp: Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Cấp, Hi Hữu, Truyện Thuyết, Tuyệt Thế, Vô Song

CẦU HOA TƯƠI, CẦU ĐÁNH GIÁ, CẦU BUFF KẸO.