0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 344 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

(toàn lưới xuất ra đầu tiên + không thánh mẫu + sảng văn + sát phạt quả đoán + cạc cạc loạn giết)

“Chấn kinh! Chấn kinh! Toàn cầu chấn kinh! Mã ba ba tiêu tiền một tỷ, mua sắm mười cái siêu cấp tàng bảo đồ, rốt cục đào ra cửu chuyển kim đan, hiện đã đắc đạo thành tiên! ! !”

“Tin tức tốt, tin tức tốt, nào đó học sinh lớp mười hai sử dụng tàng bảo đồ, đào ra một hạt thượng cổ Kim Đan, từ đây ta mệnh từ không do trời!”

“Tục truyền, dân mạng Diệp mỗ tại dưới chân núi Thái sơn sử dụng siêu cấp tàng bảo đồ về sau, đào ra một chiếc Mercedes, lao vụt hư hư thực thực một vị đại nhân nào đó vật tọa giá, đạo vận phi phàm. . .”

“Vì nhân tộc chúc! Vì Đại Hạ chúc! Thị dân Dương Mỗ sử dụng cao cấp tàng bảo đồ về sau, đào ra « Thần Tượng Trấn Ngục Kình ». . .”

“Vì nhân tộc chúc! Vì Đại Hạ chúc! Thị dân Đoàn mỗ sử dụng cao cấp tàng bảo đồ về sau, đào ra nửa cuốn « Đạo Kinh ». . .”

. . .

Ba năm trước đây, tàng bảo đồ giáng lâm toàn cầu, mỗi người đều có thể đạt được tàng bảo đồ, thông qua tàng bảo đồ có thể đào được bảo vật, đương nhiên, cũng có thể sẽ đào được mười vạn Zombie, ức vạn độc trùng.

Tô Vũ xuyên qua mà đến, đang do dự muốn hay không đào tàng bảo đồ thời điểm, phát hiện mình lại có thể nhìn thấy nhắc nhở.

“Nơi này phong ấn Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hắn có ân tất báo, sẽ truyền thụ cho ngươi bảy mươi hai biến, đưa ngươi một kiện cao phỏng bản Như Ý Kim Cô Bổng!”

“Nơi này phong ấn một tòa thế giới, mở ra nó, ngươi sẽ thành thế giới chi chủ!”

“Nơi này phong ấn mười vạn Godzilla, ngươi nếu là có thể đánh cho chúng nó thần phục, bọn chúng sẽ thay ngươi chinh chiến vạn giới!”

. . .

Tô Vũ: Ta có thể nhìn thấy nhắc nhở, ta không mạnh ai mạnh? Cái gì? Không đủ mạnh? Ngươi chờ một chút, ta lại đi đào mười vạn tấm bản đồ bảo tàng!