0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 27 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đi tới một cái người người đều có thể nhóm lửa thần hỏa trở thành thần chỉ thế giới, bắt đầu khế ước yếu nhất Thử Nhân nhất tộc, nhưng Đỗ Viễn lại dứt khoát kiên quyết đi đến chiến tranh thần chỉ con đường.

Chiến kỹ? Truyền thừa? Cũng không cần! Tuyệt đối số lượng cũng là lực lượng!

Yếu đuối tố chất tiên thiên thiếu hụt, những này đều không phải vấn đề, làm chuột tụ lại thành đàn, đó chính là nhân gian mới dịch!

—— —— ——.

Làm ruộng, chiến tranh, phát dục, thần chỉ lưu, người mới tác giả mới, cầu duy trì!