0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 63 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

hế giới dị biến, yêu ma khôi phục, nhân loại khủng hoảng.

Nhưng rất nhanh mọi người phát hiện, có thể thỉnh thần.

Thân phận chân thật thức tỉnh, có thể thỉnh thần minh chiến đấu.

Thân phận càng cao, mời ra thần minh càng mạnh.

Thân phận thấp, thổ địa công đều không mời nổi.

Có người dị biến phía trước là xã hội tầng dưới chót, dị biến sau thân phận chân thật thức tỉnh, Khương Tử Nha hậu đại, có thể thỉnh Khương Tử Nha hiện thân chiến đấu.

Có họ Triệu giả, thân phận chân thật thức tỉnh, Triệu Công Minh hậu đại, có thể thỉnh tài thần.

Càng có họ Trương giả thân phận thức tỉnh, Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn hậu đại, có thể điều lệnh Thiên Đình chiến lực, không ai địch nổi.

Sống lại một đời, trở thành đại đạo chi tử, Bàn Cổ đều có thể mời ra, tại yêu ma thời đại vô địch.