0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 302 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Vùng dậy tại bé nhỏ, tung hoành ở chư thiên.

Tiểu gia tộc Diệp gia theo tiểu sơn thôn bắt đầu vùng dậy, theo luyện võ, đến tu tiên.

Diệp Phàm xuyên việt qua dị giới, thu được gia tộc vùng dậy hệ thống.

Gia tộc tu luyện không tài nguyên, ta học luyện đan.

Gia tộc trận pháp không đủ mạnh, vậy liền học trận pháp.

Tu tiên lục nghệ học mấy lần, chỉ vì gia tộc vùng dậy.

Về phần tu luyện? Tùy tiện liền tốt, gia tộc vùng dậy ta liền mạnh lên.

Thực lực của ta, là gia tộc tổng hoà.

Tại các nhi tử trong mắt, Diệp Phàm cái này lão cha không gì làm không được.

Tại thê tử trong mắt, Diệp Phàm liền là cái hoàn mỹ nam thần.

Ở gia tộc hậu bối trong mắt, Diệp Phàm lão tổ liền là vô địch tồn tại.