0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 20 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bàng môn tả đạo, chết không yên lành?

Không tu Kim Đan, không thể trường sinh?

Như vậy xin hỏi chư vị Chân Quân, ta như cái này đem cỗ này không thay đổi xương luyện thành Kim Đan, hóa thành Nguyên Anh, chư vị nên như thế nào ứng phó?

Tà đạo: Nuôi thi

Bí pháp: Dị hoá tử thi

Kim thủ chỉ —— mỗi ngày kết toán bảng.

. . .

【 hôm nay kết toán 】

【 Cực Âm Chi Địa nuôi thi mười hai canh giờ, bảng kinh nghiệm +1, Tử Cương dị hoá kinh nghiệm +6 】

【 Tử Cương làm bạn, chết tu vi lân cận, vô cùng Âm Thi khí tu hành mười hai canh giờ, bảng kinh nghiệm +1, thi khí +12, nuôi thi nhân kinh nghiệm +6 】

(đã có cao đặt trước 30 ngàn +, ba trăm năm mươi vạn chữ tông môn xây dựng loại tiểu thuyết, như gặp thư hoang có thể đi nhìn xem. )