0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 67 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 sát phạt quyết đoán + vô địch đến thoải mái! 】 Tổng Võ thế giới, chư quốc mọc lên san sát, giang hồ môn phái, cao thủ nhiều như mây.

Xuyên việt trở thành Dương Quảng, đến quốc vận triệu hoán hệ thống.

Bắt đầu liền triệu hoán Kiếm Giáp Lý Thuần Cương, một kiếm trấn thiên hạ! Lại triệu Trần Chi Báo, một vạn Đại Tuyết Long Kỵ, quét ngang thiên hạ!

Triệu Đại Đường bất lương soái, ba mươi sáu thiên cương hiệu lệnh giang hồ!

Mấy lần triệu hoán về sau, trẫm đã vô địch thiên hạ!

Trẫm tâm tức là thiên tâm, hôm nay đạp đất thượng tiên quốc!