0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 204 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đao phủ, khắc nhân khắc kỷ, cấm kỵ rất nhiều.

Thẩm Nhất Đao trùng sinh tổng võ thế giới, trở thành đời thứ ba đơn truyền đao phủ, chém đầu một người liền có thể thu hoạch một loại kỹ năng.

Đúng lúc gặp Thần Châu loạn ly, yêu nghiệt loạn thế, tại cái này hội tụ vô số hào kiệt thế giới, thẩm một đao cẩu tại thu trảm pháp trường, chém đầu tu luyện.

Thẳng đến một ngày này, Nữ Chân xuôi nam, yêu tiên hàng thế, Thẩm Nhất Đao từng đao chém ra, đao quang lập loè ba vạn dặm, yêu cũng tốt, người cũng được, dưới một đao, hôi phi yên diệt!