0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.6K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Tu Tiên Giới, bắt đầu thức tỉnh vô thượng thiên phú?

Diệp Thần: Kỳ thật, ta liền một nhục thể phàm thai, một người bình thường, chỉ là thiên phú có chút mạnh mà thôi!

Ba ngàn đại đạo?

Ngẫu nhiên đốn ngộ!

Luyện khí? Luyện đan? Trận pháp?

Tiện tay chiếm đến!

Hả?

Còn có chính là, tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút!

Cùng. . .

Diệp Thần: “Tu luyện là không thể nào tu luyện! Sống mơ mơ màng màng kiếm sống không thơm sao? Ta đều như thế lười nhác, các ngươi vẫn là không bằng ta, cái này còn có thể trách ta sao?”

Chư Thiên Vạn Giới chúng sinh: Van cầu ngươi đừng nói nữa! Làm người đi! Ngươi cũng quét ngang hết thảy lại vô địch!