0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 545 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 đinh! Ngươi nhận đến đến từ người bệnh ác ý khiếu nại, thu hoạch được hệ thống bồi thường ban thưởng! 】

Nếu như ngươi có một cái bồi thường đánh giá kém hệ thống, ngươi sẽ lựa chọn trở thành hạng người gì? !

Trần Nam lựa chọn làm một người tốt.

Một cái dám nói lời thật người.

Một cái người quang minh lỗi lạc.

Một cái không sợ cường quyền người.

Một cái tuyệt không thỏa hiệp người.

Một cái đối mặt cái này quần ma loạn vũ thời đại, tuyệt không nhận sợ người!

Vì mọi người ôm lương người, không thể làm cho đông chết tại phong tuyết!

Là thương sinh trị thủy người, không thể làm cho sa vào tại biển hồ!

Là lập tức phấn đấu người, không thể làm cho bao phủ tại bụi bặm!

Là tương lai đặt nền móng người, không thể làm cho sẽ khoan hồng mà vào hẹp!

Buồn này than này, nếu thiện giả không được chết tử tế, ác giả có thể càng ác ư?

Mênh mông nước, ta Trần Nam nguyện thủ y đức, rõ là không phải là, không có sống tạm, tận chân ngôn, để cầu bi kịch không còn!

Ta nếu làm y, liền muốn làm cái kia đỉnh thiên lập địa, không vì sống tạm, quang minh lỗi lạc y!