0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 154 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lý Dịch: Ta trùng sinh!

Lý Dịch: Ai hắn meo trùng sinh, là trùng sinh đến thi đại học hiện trường, vẫn là đệ nhất môn ngữ văn khảo thí?

Đại học tốt nghiệp nhiều năm, để cho ta về đi tham gia thi đại học? Giết ta đi!

Lý Dịch: Cũng may có kim thủ chỉ, có thể dự báo 24 giờ tương lai, ta trực tiếp ‘Nhìn’ thi đại học đáp án, tranh một chuyến cao thi Trạng Nguyên!

Món tiền đầu tiên làm sao tới?

Trực tiếp ‘Dự báo tương lai’, xổ số mua hắn 10 chú, mục tiêu: 2500 vạn, kết quả. . . Biến thành nhị đẳng tưởng? !

Nghỉ hè, từ 10 nguyên xổ số, đến 2 ức tiền mặt! !