0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 40 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Không sủng, phế truất, ban được chết, đây là nàng ở kiếp trước.

Cho đến chẫm tửu cửa vào, mới như ở trong mộng mới tỉnh.

Tại trong cửu trọng cung điện này, tràn đầy oan hồn cùng máu tươi,

Càng tràn ngập quyền lợi cùng dụ dỗ.

Nên tranh giành, không nên tranh giành, tranh đến lên, tranh giành không dậy nổi,

Một thế này nàng đã rõ ràng hiểu.

Con đường phía trước chú định trải rộng bụi gai đao kiếm,

viên kia đã không thuộc về phượng ấn,

Nàng có hay không còn có thể lần nữa chấp chưởng?

Bài này giá không, xin chớ quá mức khảo chứng.