0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 478 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trụ Vương ở Trích Tinh Lâu đốt lửa tự sát, sau đó nói ra một cái bí mật động trời, thực hắn còn có một cái gia gia đang bế quan!

Hắn tiếp nhận Nhân Hoàng vị trí thời điểm biết rồi bí mật này.

Ngay ở Tây Kỳ đại quân sắp đánh vào thành Triều Ca thời điểm, từ vương cung nơi sâu xa một đôi mắt mở.

Trùng thiên khí thế bay lên.

Thiết kỵ xuất hiện, giết hướng về Tây Kỳ đại quân.