0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 517 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Giang Nguyên ngoài trời trực tiếp, đêm câu quỷ dị đập chứa nước, dọa khóc đang hồng dẫn chương trình Tiểu Di Muội!

Trực tiếp xông lên hot lục soát

Người đại diện tức giận, “Để ngươi đi vào khoa học, phổ cập khoa học tri thức, ngươi âm binh mượn đường đều đi ra rồi? Giải ước!”

Giang Nguyên: “Đừng a, đều là khoa học, các ngươi nghe ta giải thích!”

Đốc tra tìm tới cửa, để hắn điều tra hung án

Bình đài tìm tới cửa, ngàn vạn năm củi ký kết!

Giang Nguyên tại kinh khủng cấm địa điên cuồng cả sống,

Nhân khí dâng lên, hệ thống ban thưởng cũng từ từ bên trên,

Khán giả đều dọa bay?

Giang Nguyên: “A, vậy ta thư thản “