0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 336 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bởi vì ô nhiễm hạt nhân, toàn cầu dị biến, Zombie hoành hành, ngày cuối cùng của nhân loại giáng lâm.

Sở Hưu trùng sinh ô nhiễm đêm trước, vì cầu sinh, nhặt lên nghề cũ, đào người ta mộ tổ, nằm đi vào đem tự mình luyện thành cương thi, tại tận thế từng bước một đối kháng ô nhiễm cùng Zombie.

Ngươi Zombie cắn người, có thể truyền nhiễm.

Ta cương thi cắn người, gọi là cho ngươi cơ hội hiểu không

Để cho ta tới kết thúc cái này tận thế!