0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 764 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Từng có người tại thời gian trường hà cuối cùng trông thấy thông thiên thần nhạc, kia là ta chi long sừng.

Từng có người tại Vũ Trụ Hồng Hoang hư không trông thấy nhật nguyệt song hành, kia là ta chi long mắt.

Tam giới Cửu Thiên Thập Địa chúng sinh, phụng ta vì đồ đằng, xưng ta một tiếng Long Công.

Ba mươi ba trọng tiên cảnh tiên linh, bái ta vì thượng sư, đạo ta một câu Tiên Tổ.

Sáng thế, diệt thế, trường sinh, bất tử, quá khứ, tương lai, ban sơ, chung yên. . . Đều là tên ta.

Ta là tai ách lớn nhất khắc tinh, cũng là thế gian kinh khủng nhất hắc ám đầu nguồn.

Tên ta cổ đêm, vạn cổ đêm dài!

Ta cả đời này, muốn từ một con cá chép nhỏ nói lên. . .

【 dị thú + cự vật + truyền thống + thôn phệ 】