0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 321 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tu tiên mịch trường sinh, nhiệt huyết đảm nhiệm tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, bằng hư ngự phong nặn thánh hồn!