0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 753 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tần Ngưu ưa thích trường sinh phương thức, điệu thấp tại sơn thôn dưỡng dưỡng côn trùng đủ loại .

Chém chém giết giết những sự tình kia, bớt làm.

Cái nào đui mù nhất định phải tới đưa đồ ăn, vậy liền tác thành cho hắn tốt.

( Hiếu kỳ + dưỡng thành, hoan nghênh các vị thư hữu thử độc. )