0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 410 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nhân loại phàm là tu luyện công pháp, tất có độ thuần thục đẳng cấp.

Này tức một cảnh nhập môn, nhị cảnh thuần thục, tam cảnh tinh thông, tứ cảnh đại sư, ngũ cảnh Tông sư. . .

Độ thuần thục cấp bậc có hạn mức cao nhất, nhưng Chung Thương không có.

Lại nhìn Chung Thương bằng vào giao diện thuộc tính, từng bước một đem công pháp can đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cảnh giới.

Bước đầu tiên, liền từ đặc thù công pháp 【 Vô Minh Tâm Ý Kiếm 】 bắt đầu can lên. . .