0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 31 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Người trong núi thì làm tiên, mà thành tiên chi đạo lại tại nhân gian.

Thiếu niên đạo sĩ tiềm tu mười mấy năm, lấy một phong thư, tiến về nhân gian tìm đạo hỏi tiên thần minh, yêu tu, Luyện Khí sĩ.

Cái này chói lọi nhiều màu thế giới, đương thiếu niên đạo sĩ bước vào trong đó về sau, triển khai nó rực rỡ nhất một màn người gặp thần minh an tâm, thần minh gặp ta như người ta gọi Vương Dư tử không nói, quái lực loạn thần tử không nói, ta cho.

P.s: như ai đã đọc truyện của tác này thì sẽ biết, não tác to lắm