0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 71 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Có tư binh 8 ngàn, hoàng đế bức ta giao binh quyền —— ta, kẻ bề tôi, há có thể có hai lòng?

Có tư binh 8 vạn, hoàng đế bức ta giao binh quyền —— ta, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống dưới người?

Có tư binh 80 vạn, hoàng đế bức ta giao binh quyền —— trẫm cả đời này, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương!

Trần Hoài An hồn xuyên Đại Tân vương triều, trở thành Nhất Tự Tịnh Kiên Vương chi trưởng tử, hoàng đế là tước đoạt binh quyền tại kinh sư Hoàng thành bí mật ban chết cha hắn, còn hàng chỉ đem vương phủ trên dưới hơn trăm người trục xuất đất phong, lưu vong phương bắc nơi cực hàn chờ chết.

Lưu vong trước giờ, Trần Hoài An thức tỉnh hệ thống, trong vòng một đêm có được tinh kỵ 80 vạn.

Lần nữa đối mặt triều đình truyền chỉ khâm sai, Trần Hoài An trêu tức cười một tiếng: “Ngươi nói cái gì, trẫm vừa rồi nghe được không phải quá rõ ràng, cho phép ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ lặp lại lần nữa!”