0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 39 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Từ chia đều cơ duyên bắt đầu siêu phàm nhập thánh.

[ hảo huynh đệ của ngươi Lưu Tư Tề cơ duyên tế hội gặp được tiền của phi nghĩa, phát động ‘Thâu thiên’ thiên phú thuộc tính, cơ duyên chia đều, chia lãi một nửa tiền của phi nghĩa ngạch số, nhân dân tệ+50000. ]

[ hảo huynh đệ của ngươi Khương Thiên Hùng nuốt một viên đoán thể đan, căn cơ được cố, tu vi có thành, phát động ‘Thâu thiên’ thiên phú thuộc tính, cơ duyên chia đều, chia lãi một nửa tu vi tăng phúc, võ đạo căn cơ +5, tu vi võ đạo +3. ]

. . .