0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 27 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hồng Mông vũ trụ, vạn tộc tranh đạo. Mang theo trang bị bảng kỹ năng Dương Lăng tại dị thế tiểu thế giới trùng sinh, vì tự vệ, hắn giết người như sát cẩu, từng bước một đi đến đạo tranh con đường.

Vạn đạo chi đỉnh, ta vi tôn, người không phục, giết!!!