0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 34 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cổ Huyền Tâm xuyên việt rồi, nhưng không hoàn toàn xuyên việt, bởi vì cắm ở Thời Gian Trường Hà phía trên.

Vốn cho là sẽ chết tại hư không vô tận bên trong, kết quả Cổ Huyền Tâm trói chặt ” phản nhân duyên hệ thống ” .

Tu luyện một giây, lấy được ban thưởng: Nhục thân vô địch

Tu luyện hai giây, lấy được ban thưởng: Đạo pháp vô địch

Tu luyện ba giây, lấy được ban thưởng: Vô địch ức vạn năm . . .

Chính thức xuyên việt ngày đầu tiên, trở thành Thiên Ma tông Ma Đế, đúng lúc Cửu Hàn thánh địa thánh nữ Liễu Mộng Yên từ hôn.

Cổ Huyền Tâm: “Để cho chúng ta chúc mừng Liễu thánh nữ, vui xách diệt cửu tộc hào hoa đại lễ bao. . .”