0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 270 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nhiệm vụ một: Hủy diệt Thế giới vũ trụ điện ảnh Marvel, mới bắt đầu đạo cụ: Zombie virus nguyên dịch

Nhiệm vụ hai: Hủy diệt thế giới Naruto, đạo cụ ban đầu: Trứng Zerg

•••••

Nhiệm vụ? ? ? : Hủy diệt (hệ thống) hiện thực (sai lầm) thế giới, đạo cụ ban đầu: ? ? ?

Tha thứ ta không cách nào mang đến cứu vớt, bởi vì hệ thống cho ta tuyên bố nhiệm vụ vĩnh viễn chỉ có như thế —— hủy diệt thế giới này.

P/S: Main không phải người (Đã từng là người), nên sẽ không còn nhân từ, nhân đạo, nhân tính.