0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 59 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bàng môn tà đạo, chết không yên lành?

Không tu Kim Đan, không được trường sinh?

Như thế xin hỏi chư vị chân quân, ta như cái này đem cỗ này Bất Hóa Cốt luyện thành Kim Đan, hóa thành Nguyên Anh, chư vị nên như thế nào ứng phó?

Tả đạo: Dưỡng thi

Bí pháp: Dị Hóa Tử Thi

Bàn tay vàng —— bảng kết toán mỗi ngày.

. . .

【 hôm nay kết toán 】

【 nơi cực âm dưỡng thi mười hai canh giờ, bảng kinh nghiệm +1, Tử Cương dị hoá kinh nghiệm +6】

【 Tử Cương làm bạn, tử tu thành hàng xóm, lấy cực âm thi khí tu hành mười hai canh giờ, bảng kinh nghiệm +1, thi khí +12, người dưỡng thi kinh nghiệm +6】