0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 180 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nào có cái gì thường thắng vô địch?

Nào có cái gì chí cường bất bại?

Thế giới này không có người nào có thể Vĩnh Hằng đệ nhất, ai cũng có thể bị đánh bại.

Bao quát ta.

Ta một mực đang chờ một người như vậy xuất hiện, đánh bại ta, nói cho ta, con đường của ta, sai.

Chỉ tiếc, người kia cho đến bây giờ cũng còn không có tới.

. . .

Hư giả võ đạo: Làm bản thân lớn mạnh, đánh vỡ cơ thể người cực hạn, lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng đạn.

Chân thực võ đạo: Lấy sinh mệnh từ trường Chúa Tể tinh thần từ trường, lấy cơ thể người Tiểu Vũ Trụ dẫn động Đại Vũ Trụ lực lượng, ngao du tinh không, vỡ nát tinh cầu.