0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 23 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tác phẩm giới thiệu vắn tắt

Phàm nhân tu tiên, Lục sư huynh, đồng nhân văn.

Tự mang bàn tay vàng.

Một cuốn phong lôi đồ, năm chuôi Huyền Chân kiếm.

Dài đằng đẵng đường tu tiên, quần hùng ganh đua khom lưng.

Mang theo tiên lữ, bay Linh giới, đạp Tiên Vực, nhìn Lục Thiên Đô như thế nào lật tay diệt chúng địch, từng bước một lớn lên thành các giới cự phách!

(quyển sách sẽ bù đắp nhìn nguyên tác lúc rất nhiều tiếc nuối, đặc biệt là hồng nhan phương diện, không thích nhẹ phun)