0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 47 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên việt thành Nữ Oa miếu dâng hương trước Trụ Vương.

Nhìn hắn làm sao để Chuẩn Đề Thánh nhân âm mưu bại lộ ở sở hữu Nhân tộc trước mặt.

Phượng hót Kỳ sơn, Chu triều muốn lấy Thương triều mà thay thế, vậy thì trực tiếp chém Cơ Xương, Chu triều không có chủ nhân, Thánh nhân đều đã tê rần, này Phong Thần phải như thế nào tiến hành.

Nhân Hoàng đó là cùng Thiên đế ngang nhau cao quý tồn tại, thiên tử là cái thứ gì, muốn cho Nhân Hoàng làm thiên tử, xem ta không đem ngươi Thiên đình xốc.

Cái gì Thánh nhân có ý kiến, vậy thì liền Thánh nhân đồng thời đánh.

Ra ngoài mang hệ thống hay chưa? Cái này thật không có, lão thiên gia không cho, ta cũng không có biện pháp a.