0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 304 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tiên nhân phủ ta đỉnh , kết tóc thụ trường sinh.

IBMz15 , 190 miếng CPU , 40T bộ nhớ , 122 ức bóng bán dẫn

Mang theo tùy thân phòng máy không gian đi tới tu tiên thế giới , tại IBMz15 trợ giúp bên dưới tu tiên cố sự.

Tất cả vì trường sinh!