0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 24 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hứa Nhiên xuyên qua thành một cái cất tiếng khóc chào đời trẻ sơ sinh.

Còn tốt có được 【 lá gan thành Đạo Quân 】 hệ thống, có thể đạt được nhân sinh thành tựu, cũng lá gan xuất siêu cấp kỹ năng.

. . .

【 chạy mau mau —- khinh công Thảo Thượng Phi —- Tam Thiên Lôi Động —- Côn Bằng bảo thuật 】

【 bịt mắt trốn tìm —- Mê Tung Bộ —- Ẩn Thân thuật —- thời gian trường hà không lưu ngấn 】

【 đọc sách —- cao đẳng ngộ tính —- am hiểu đốn ngộ —- thẳng duyệt đại đạo bản nguyên 】

【 dọa khóc trẻ em ở nhà trẻ —- sợ hãi chú ngữ —- sợ hãi lĩnh vực. . . 】

. . .

Thế là.

Xuất sinh ngày đầu tiên, Hứa Nhiên liền bắt đầu tự hạn chế, từng bước một lá gan thành vạn pháp đạo quân!