0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 25 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 hào môn tổng giám đốc + thanh mai trúc mã + song hướng thầm mến + cứu rỗi +he 】 yếu tố quá nhiều ngươi lần thứ nhất xuất hiện tựa như là ta cứu rỗi, là ta liều mạng muốn tóm lấy ánh sáng, là ta cô độc thời điểm hi vọng, ta thích ngươi, Lục Từ, thật rất thích. Ta vốn cho là chúng ta là, làm sao cũng sẽ không tương giao đường thẳng song song, nhưng là, Lạc Dương, sự thật nói cho ta, chúng ta là mệnh trung chú định cũng sẽ ở cùng nhau.