0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 21 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ta, Phương Thành, tiên nhân.

Mặc dù ta làm rất nhiều bạo trò chơi, nhưng ta có một vấn đề một mực không có hiểu rõ.

Trò chơi, vì sao chơi vui a?