0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 72 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

P/s: đã nghiệm thu, main sát phạt, ai nhảy trước mặt thì 1 kill đi !!

【 vô địch! Vô địch! Vô địch! Sát phạt quả đoán! Tiết tấu bạo nhanh! Thu đồ! Sáng tạo vô địch tông môn! 】

Cảnh giới: Luyện Khí mười vạn tầng!

Quyền pháp: Vô địch!

Kiếm pháp: Vô địch!

Đao pháp: Vô địch!

Thuật chế thuốc: Tay không xoa đan!

Luyện khí thuật: Động một tí Cực Đạo Đế Binh!

Tung hoành Cửu Thiên Thập Địa, hùng bá Chư Thiên Vạn Giới, cử thế vô địch!

“Ngươi đừng ép ta búng ngón tay!”

“Nói thật, các hạ thực lực còn chưa đủ nhà ta chó một phần mười!”

“Nhớ kỹ, có thể tiếp được ta một chiêu, là ngươi cả đời này đủ để tự ngạo sự tình!”

“Ta vì Luyện Khí, đương trấn áp thế gian hết thảy địch!”