0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 60 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

《乾尝泽止》-  筱筱兔 (@筱筱兔兔筱筱 in Weibo)
Thể loại: Nguyên tác hướng, đồng nhân, ABO, ngọt sủng, sinh tử, H, ít ngược, HE
CP: lúc đầu AO lúc sau song A, Lão tổ Tiện từ O biến thành A
Link Lofter: http://minmin2019.lofter.com
Link Weibo: https://m.weibo.cn/profile/5892807630
Trans: Quick Trans by phamnoi2704
Edit: phamnoi2704
Beta: Mẫn Hoàng An
Tình trạng bản gốc: 33 chương

Văn án

Cuộc chiến Xạ Nhật diễn ra, câu chuyện về Lam Vong Cơ Càn nguyên cùng Nguỵ Vô Tiện Khôn trạch chính thức bắt đầu.

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, thiết lập nhân vật theo hướng nguyên tác, hạn chế OOC.

*** THIẾT LẬP ABO

– Càn nguyên = Alpha

– Khôn trạch = Omega

– Trung dung = Beta

– Tin kỳ = Kỳ phát tình

– Tin hương = Tin tức tố

– Thanh tâm đan = Thuốc ức chế

– Dựng khang = Khoang sinh sản

– Thành kết: Xuất tinh ở trong khoang sinh sản