0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 32 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Làm siêu nhân Krypton gen, cùng Trục Nhật Khoa Phụ kết hợp với nhau, sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa?

Làm đầu óc ngu si Vu tộc người, có một cái biết được Hồng Hoang phát triển tộc nhân, nào sẽ dẫn đầu Vu tộc đi hướng phương hướng nào?

Làm Vu tộc Phong Thần, chải vuốt thiên địa, phải chăng còn sẽ nhất định rời khỏi Hồng Hoang đại võ đài?

Làm Đông Hoàng Thái Nhất, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, đều gia nhập Vu tộc, cái kia Vu tộc lại sẽ là bực nào bộ dáng?

Cái này Hồng Hoang, Khoa Phụ tới!

Công đức là của ta, thiên tài địa bảo là của ta, Hậu Thổ, Nữ Oa, Dao Trì, đều là ta!

Ngạch, ngạch, đều là ngạch!