0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 158 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Tiểu Mạnh, Liễu di nhà có 4090 đâu, có cần phải tới Liễu di nhà?”

Kiều Mạnh: Ách…

“Tiểu Mạnh, trường học cơm hương vị ra sao dạng? Ăn không quen nói đến Trầm di nhà ăn?”

Kiều Mạnh: Xác định chỉ là ăn cơm không?

“Mạnh ca ca, trong nhà của ta mèo sau đó lộn mèo…”

“A? Ngươi cũng tới bộ này?”

Tỷ tỷ: “Đệ đệ, ngươi không yêu ta sao?”

Kiều Mạnh: “Ta yêu nhất tỷ tỷ!”

Chú: Hệ thống nhiệm vụ cùng nhân vật chính tình cảm hoàn toàn tách ra, không tồn tại bất kỳ gặp nhau.