0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 140 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua trở thành Trấn Nam Vương con thứ, bên trên có con vợ cả đại ca, mười lăm tuổi tấn cấp cao phẩm. Dưới có đích muội, bảy tuổi nhập phẩm, đánh vỡ hoàng triều ghi chép.

Tại vương phủ tìm không thấy đường ra Chu Hạo, chỉ có thể sớm lựa chọn tiến về mình đất phong.

Nhưng cái này thế lực triệu hoán hệ thống, lại là cái gì tình huống?