0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 157 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

[ phản phái + vô địch + hệ thống + nhiều hồng nhan + không thánh mẫu ]

Tần Thiên Kiêu xuyên qua Đại Hoang thế giới, bắt đầu ba trăm triệu thiên tuyển chi tử bên trong trổ hết tài năng!

Kích hoạt hệ thống, trở thành một cái thiên mệnh đại phản phái. . .

Rút trúng Thần cấp thể chất!

Có thể hấp thu cái khác thể chất đặc thù, dung luyện bản thân! Thành tựu tiên thiên đạo thai thánh thể!

Thiên mệnh chi tử? Giết!

Có thể thu được điểm phản phái đổi vật phẩm.

Thiên mệnh chi nữ?

Giúp bản tọa tu hành!

Mẹ nuôi ta là cực phẩm Nữ Đế, sư phụ ta là thánh địa thánh chủ, ta sư tỷ là đệ nhất mỹ nhân, sư muội ta là tương lai đệ nhất mỹ nhân. . .

Đi chính mình dương quang đại đạo, để cho người khác không đường có thể đi!

Một đường hát vang, ăn lấy cái lẩu hát ca!

Thành tựu mấy vạn năm tới nay thủ vị Đại Hoang Đại Đế!

Tiếp đó. . .

Làm hắn trở thành Đại Đế thời gian mới phát hiện, hành trình vừa mới bắt đầu!

Không nói tiết tháo, ta chỉ là một cái đại phản phái!